chrosmos

CHROSMOS är den värld i vilket spelet (CHROMATRIX) utspelar sig.
Chrosmos är en superstat, med en överstatlig regering som styr större delen av världen, utom Anarkica (Anarkyklos) och Amafahrikha, varav det förstnämnda har icke-styre och det senare som består av mindre, självstyrande, feodala samhällen i form av gynaiokratier och en paidokrati (kvinno- respektive barnstyre). Turkustralien är en atopos, en zon som ingen kan vare sig träda in i eller lämna.
Am-reekha
är en isolerad företeelse, en ö som ingen har tillträde till, eller tillåts lämna. Det är en fascistisk diktatur uppdelad i mindre delvis självstyrande feodala samhällen. Handelsutbyte med Euasica förekommer och viss trans-zonatiskt militär verksamhet, dock utan sanktioner från det överstatliga världssamfundet CHR–O. Året är 714 e.Kat. (efter Katastrofen, dvs. 3931 e.Kr.)

Huvudstad i Chrosmos är Chromapolis.

Chrosmos består av fem huvudkontinenter, chromanenterna, och tre mindre, de s.k.isolenterna.


Terra incognita III (Turkustralien)

CHROMANENTER

Euasica
Amafarikha
Zonyetica
Zonarctica
Turkustralien

ISOLENTER

Nuuh Islandur
Am-reekha
Anarkyklos

Planeten som superstaten Chrosmos är belägen på heter Atomos. Runt Atomos kretsar satellitplaneten Utopos, en måne med egen atmosfär. Planeterna kallas också Jorden och Utomjorden.


hits counter