chrosmos : amafarikha

Terra incognita V (Amafahrika)

Amafarikha
Här ligger de tre gynaiokratierna Khai, Kam och Ke Ros; och den stora paidokratiön Eona Niata. I gynaiokratierna, som är anhierarkiska (eller holoarkiska) samhällen, lever en majoritet kvinnor och en grupp yngre män; kvinnor fattar besluten i demokratisk anda, med hjälp av amforamöten, dialogcirklar etc. Kvinnorna lever i kollektiv med ca 10-12 vuxna kvinnor i åldrarna ca 23-70 och med ca 5 barn. Alla kvinnor tar hand om barnen, mammor som ammor, s.k. miteror. som ger barnen föda och håller dem under uppsikt. Uppfostran tas om hand av barnen själva, som fått lära sig icke-våldsmetoder för att lösa konflikter under ledning av de äldre flickorna som kallas pedagoger (ålder 18-23). Flickorna undervisas i sin tur av miterorna från femton års ålder. Man lever ihop, odlar och lagar mat, berättar sagor för varandra, leker och lär sig räkna och skriva m.m. Barnen har sin egen demokrati och fattar alla beslut genom att samlas i stora grupper, dialogcirklar, för att samtala och lyssna på varandra. De äldre lär de yngre. Miterorna och pedagogerna är endast vägledande, och styr inte barnen. Majoritetsbeslut är uteslutet; man strävar alltid efter konsensus och att lyssna till de med andra uppfattningar så att alla kan känna sig sedda och få sina behov mötta.

Kvinnorna i de tre gynaiokratierna Khai, Kam och Ke Ros besöker Eona Niata under tre dagar varje månad.

Vid femton års ålder lämnar ynglingarna ön för att bege sig till någon av gynaiokratierna (dock inte den som de föddes i). Där får pojkarna gå i skola och lära sig det viktigaste. Vid arton års ålder får de medverka på en stor fest, som hålls under tre dagar och nätter en gång om året, där de blir initierade in i vuxenlivet och tas som älskare av en eller flera äldre kvinnor, att leva samman med i några år och få ett eller två barn tillsammans med.

Efter att kvinnan blivit gravid, låter sig ynglingen steriliseras och lämnar sedan samhället, ofta i tjugoettårsåldern, och beger sig då ut med de äldre männen som lever som nomader ute på slätten. Männen återvänder fyra gånger om året, på de s.k. tetrakronierna, och har med sig saker de samlat. Varje tetrakroni omfattar fyra gånger fyra dagar, den första perioden är fyra dagar dagar av vila, samtal och möten, den andra perioden är fyra dagar av heliga ritualer, invigningar och begravningsceremonier, den tredje perioden fyra dagar av av fasta och rening, den fjärde perioden fyra dagar av fest och avsked som hålls på Eona Niata, där alla invånare i Amafarikha deltar.

Männen i Amafarikha samlever med kvinnor endast under en period i livet och får endast ett barn. Ute på sina vandringar lever de nära tillsammans och har även intima relationer,utöver kamratskap. Männen är lågaggressiva, men duktiga på att klara sig ur faror och att skydda sig mot t.ex. vilda djur. När männen blir äldre slår de sig ner i Nisi Geria tillsammans med de äldre kvinnorna som också flyttar dit, en liten ö som ligger en bit ifrån fastlandet. Där får de hjälp av de ynglingar som har ett mer stillsamt kynne och inte önskar ha kärleksrelationer med kvinnor, ofta mer intresserad av omvårdnad, filosofi och de sköna konsterna. På Nisi Geria lever också flickorna mellan det att de är arton och tjugtre års ålder.

En bit ut i Galanimatia ligger Nisia Nekro, dödens ö, där det hålls begravningsceremonier varje tetrakronia.

Kvinnorna lever i nära gemenskap med varandra; har utöver kärleksrelationerna med ynglingarna också relationer med varandra. De är kloka, kunniga, lärda, starka, självständiga och hantverksskickliga, samt odlar och skördar och framställer all materiell egendom som behövs. De ritar och bygger hus, båtar, vagnar. De skriver böcker, uppför skådespel m.m.

Männen är samlare av material och medicinalväxter; de är läkarkunniga; de är uppfinnare, konstnärer och shamaner; samt fiskare och jägare.

Khai
ca 1600 invånare
Kam
ca 2000 invånare
Ke Ros
ca 1200 invånare
Eneo Niata
20 byar om ca 30 barn, fördelad på åldrarna 2-14 plus tre miteror och tre neopedagoger (15-17) och två pedagoger (18-23)
Nisia Geria
ca 400 invånare
Nomaderna
ca 200 grupper om 10-12 individer. (2000-2400 pers.)
Det finns också ca 200 ensamvandrare, solitärer, varav ca 100 av dessa är kvinnor.

 


hits counter