CHROMA:manifestet

1. Skrota klichéerna

2. Ställ aldrig diagnos på andra — du har dig själv och dina egna grunder att ta itu med först.
  — Det är aldrig rätt att stämpla en medmänniska!

3. Ned med normopatin — att skilja det ena från det andra, att göra lika till det enda rätta, att inte låta annorlunda vara sig själv, är att förneka det självklara:
  — Varje människa en konstnär, varje människa sin egen färg!

4. Var medveten om din okunskap och dina fördomar (empiri är inte evidens i sig)

5. Se dig själv i andra: Respekt är återsyn

6. Lär känna dig själv. Utforska! Att vara människa är ett äventyr, en oändlig resa.

7. Starta aldrig krig — det krävs mer än en livstid att reparera de skador det för med sig.

8. Fred på jorden är möjligt. Börja med att sluta fred med dig själv och med dem som finns i din närhet.

9. Alla människor har behov – och ett behov av att uttryck dessa. Alla behov yttrar sig i känslor; känslor är alltid respons på antingen sedda eller osedda behov.
  — Allas behov är viktiga!

10. Bejaka känslorna, färgerna och drömmarna

11. Inspirera andra, låt dig inspireras!

12. Själen, tanken, solen, jorden, månen, ljuset
– molnet i ditt hjärta (slå ett slag för poesin)

13. Kärleken är ingen produkt och därmed ingen bristvara

14. Det är aldrig försent att vända tillbaka, att söka upp det som har tyngt en; det är aldrig försent att göra sig fri, eller att mötas trots allt. Försoning är alltid möjligt.

15. Gör dig av med något varje dag:
  — Bagage tynger, färdas därför med lätt bagage!

16. Du är allt du drömmer om. Varje människa en regnbåge, en konstnär, en storslagen varelse och en framtidsvision – i all sin ofantliga litenhet


Matti S. Lundmark,
Göteborg 16/1, 2012

hits counter