BIOGRAFI

Matti Steiger Lundmark (f. 1974 i Umeå) växte upp i Luleå, och är sedan 1996 bosatt i södra Sverige (sedan 2008 i Göteborg). Han har fått sin konstnärliga utbildning vid en mängd olika konstskolor runtom i landet bl.a. Serietecknarskolan i Hofors, Konstfacks animationshögskola och Nyckelviksskolan. Han är även utbildad Levande Verkstad-pedagog och är parallellt med sitt konstnärliga arbete yrkesverksam i skolor och förskolor, där han som Levande Verkstad-pedagog framför allt arbetar med elevernas bildskapande.

Matti Steiger Lundmark har bl.a. ställt ut i Luleå, i Stockholm och i Bremen i Tyskland. Han driver även webbgalleriet Galleri Undervattensrymden, ett projekt med syftet att samla högst intressanta men ändå relativt okända konstnärer, och förhoppningsvis få upp ögonen för dessa hos en större publik. Galleri Undervattensrymden arrangerar även utställningar i det fysiska rummet. Senast i Stockholm i samband med Novembersoarén.

OM KONST OCH SKAPANDE

Tecknandet är centralt för Matti Steiger Lundmarks skapande, ett uttryck han ständigt återvänder till efter diverse utflykter i måleri, skulptur och animation/film/foto. I tecknandet finner han det utrymme han behöver för att försjunka, hänge sig, glömma bort och låta sig uppslukas. "Varje gång jag har tagit upp tecknandet igen efter ett längre — frivilligt eller ofrivilligt — uppehåll slås jag av den påtagligt läkande effekten som tecknandet har. Bildskapandets terapeutiska verkan går enligt min mening inte att överskatta. Att teckna gör mig helare."

Som konstnär har Matti Steiger Lundmark starkt tagit intryck av Levande Verkstads grundtanke: Alla människor kan skapa, alla människor har en medfödd förmåga och ett medfött behov att på något sätt uttrycka sig — och det är alla människors rättighet att få göra det. Som Levande Verkstads grundare Adelyne Cross-Erikssons paroll lyder: "Skapande verksamhet är inte ett privilegium för fåtalet — det är en nödvändighet för alla!"

Han inspireras främst av konst med amatöristiska drag, konst skapad av "icke-konstnärer", exempelvis de konstnärer som brukar inordnas under beteckningen art brut eller "särlingskonst". Hos dessa konstnärer finner han ett släktskap, en befriande frånvaro av ängsligt sneglande på rådande trender och konventioner, en synnerligen fruktbar omedvetenhet om konstnärsrollen och ett självklart bejakande av behovet av att ägna sig åt skapande — för skapandets egen skull! Och att också göra detta, med en närmast totalt absorberande besatthet, inlevelse och kraft.

Under det mödosamma arbetet med verket Yta (bortom ytan), som tog två år att genomföra, upptäckte Matti Steiger Lundmark under arbetets gång det som han valt att kalla det processiva skapandet, ett tillstånd där medvetandet rensas på det kritiska förnuftets alla styrningsmekanismer till förmån för det rena automatiserade uttrycket (automatiserad här i bemärkelsen "omedvetet, icke-styrt av tanken"), vilket är direkt kopplat till det undermedvetnas vidsträckta domäner och alla dess outforskade nivåer och subnivåer. På så sätt aktiveras fantasin (och på samma gång deaktiveras förväntningarna) —– de autonoma, genuint opräglade bilderna ges fria tyglar och det ansträngda, osjälvständigt efterhärmande hamnar i bakgrunden. I detta uppstår förutsättningar för verklig kreativitet: Handen befrias från sina invanda rörelsemönster och finner nya vägar till motoriskt uttryck; det oväntade tar över processen och intuitivt föds nya former, nya bilder, nya världar. Ju längre tid processen tar, ju långsammare den får verka, desto djupare kan man tränga —– även om man hela tiden endast uppehåller sig vid en pappersyta.

"Att få arbeta långsamt, att tillåta sig att försjunka i sitt tecknande, som när en tung kropp sänker sig ner i havet, då trivs jag som bäst, då är jag i mitt rätta element. Jag upphöjer långsamheten till mitt ideal, allt annat är oväsentligt. Bra saker tar tid."

 

Fårö, Gotland 2011
Foto: Anna Knutson

hits counter