projektbeskrivning


CHR:OMA är en konstnärsduo som består av Christofer Dahlby och Matti Steiger Lundmark. Verksamheten är baserad i Göteborg och Linköping.

CHR:OMA
vill göra en undersökning av nutidsmänniskan och hennes livsvillkor genom att betrakta henne i ett holistiskt perspektiv, med utgångspunkten att människan är en sensibel psykologisk varelse, som sett till hela sin potential inrymmer ett spektrum av uttrycksmöjligheter. Den konstnärliga metod som tillämpas vid denna undersökning har fått namnet chromatologin, ett poetiskt-filosofiskt förhållningssätt i vilken språket, fantasin, drömmarna, leken, färgerna och själens alla yttringar får vara både objekt och verktyg — kreativa uttryck med möjligheter till utforskande och upptäckter.

Projektet inkluderar dels produktionen av en bok eller katalog (chromatalogen) innehållande bilder och texter på olika teman, ca 200 sidor tjock; dels en utställning med målningar, teckningar samt skulpturer, objekt och installationer. Utöver det kommer CHR:OMA att producera bl.a. pod-radio & fanzin och ha en kontinuerligt uppdaterad och successivt utbyggd hemsida.

Detta är till stor del ett politiskt projekt med ambitionen att spegla samtiden, samhällsklimatet, tidsandan och att beskriva liv och existens för en människa på 2010-talet. CHR:OMA vill belysa de diffusa gråzoner som uppstår i verklighetens hål och skarvar när krassa villkor fogas samman med skeva ideal och uppfattningar. Fokus läggs på utanförskapet som fenomen och dess yttringar: Vad innebär det att vara psykiskt sjuk i dag i Sverige? Vad innebär det att vara arbetslös, eller förtidspensionerad? Hur mår en människa som är hemlös? Och varför är det så få som orkar bry sig? CHR:OMA är intresserade av att anordna och medverka i seminarier och liknande som tar upp dessa aspekter av välfärdssamhället; dess ambitioner, dess brister och tillkortakommanden.

Med tonvikt på drömmarna och fantasin kommer till en början det psykogeografiska drömkonstruktionsprojektet CHROSMOS : Chromapolis vara främsta prioritet. Denna perpetuella fantasivärld är en regressiv projektion från barndomens tidlösa verklighetsuppfattning och planlöshet — det lustfyllda utforskandet av en okänd värld/stad, i vilken barnets perspektiv på det skrämmande filtreras genom ett hanterligt symbolspråk. Det blir till en konfrontation av vuxenvärlden, vars alla hjältar och demoner skildras med naivistisk-eskapistisk övertygelse — som ett besvärjande av det okända, ett nödvärn runt den i all sin oskuldsfullhet övermodiga lekens sfär.

 

En första mindre utställning är planerad till april 2012 på det lilla galleriet Fête de l'art i Göteborg.

 

Fler idéer och planerat innehåll >>

hits counter